hrenfrdehumkpt

8 sjednica OV

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

ODLUKA o prihvaćanju Izvještaja o obavljenom popisu imovine Općine Kalinovac sa 31. prosincem 2013. godine

SUGLASNOST na Financijska izvješća DV «Bubamara» Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskih izvješća udruga s područja Općine Kalinovac za 2013. godinu

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2013. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2013. godini

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu

 

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg