hrenfrdehumkpt
opcina.jpg

Kontakt

Adresa:

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac

- općinski načelnik - Danijel Zvonar
tel: 048/883-007, e-mail: nacelnik@kalinovac.hr

 

- Viši stručni suradnik za opće poslove, poreze i javnu nabavu - Ana Marija Mađerić
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr


- referent za računovodstvene poslove - Nada Pokrivko
tel/fax: 048/883-006, e-mail: knjigovodstvo@kalinovac.hr

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg