hrenfrdehumkpt

20. sjednica OV

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kalinovac

ODLUKU O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – opskrba električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kalinovac

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac iz Proračuna Općine Kalinovac za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2016. godini

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kalinovac

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac

Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovac za 2016. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2015. godinu

Zaključak o utvrđivanju režima rada javne rasvjete na području Općine Kalinovac

Saziv 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 11. veljače 2016. (četvrtak) u 18,00 sati

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg