hrenfrdehumkpt

23. sjednica OV

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE KALINOVAC NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

ODLUKA o izradi Strategije razvoja Općine Kalinovac od 2016. do 2020. godine

ODLUKA o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalinovac

ODLUKA o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima za učenike srednjoškolce s područja Općine Kalinovac za školsku godinu 2016/17.

PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalinovac za 2016. godinu

PRAVILNIK o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Kalinovac na korištenje udrugama na području Općine Kalinovac

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalinovac

SUGLASNOST na Financijsko izvješće DV Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

SUGLASNOST na Godišnje izvješće plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2015/16. godinu

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

SAZIV 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 1. rujna 2016. (četvrtak) u 19,00 sati

 

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg