hrenfrdehumkpt

8. sjednica OV 2018

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

- Odluka o prodaji nekretnina u vasništvu Općine Kalinovac

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta (dobava i razgrtanje šljunka) na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – sanacija javnih površina na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – opskrba električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2017. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg