hrenfrdehumkpt

9. sjednica OV

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OPĆINE KALINOVAC U 2017. GODINI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE KALINOVAC NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalinovac

ODLUKA o donošenju Strategije razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

ODLUKA o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Novo Virje, Kloštar Podravski, Molve, Podravske Sesvete i Virje

PLAN mreže dječjih vrtića Općine Kalinovac

- SUGLASNOST na Financijska izvješća DV «Bubamara» Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

- ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg