hrenfrdehumkpt

21 sjednica OV

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC - STANJE NA DAN 31.12.2015.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Kalinovac za 2015. godinu

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – nabava cvijeća za održavanje zelenih površina na području Općine Kalinovac 

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – usluga košnje bankina za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – usluga hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Općine Kalinovac

Suglasnost na Odluku o ekonomskoj cijeni usluge DV «Bubamara» Kalinovac za 2016. godinu 

Suglasnost na Financijska izvješća DV «Bubamara» Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Suglasnost na Pravilnik o upisu djece u DV «Bubamara» Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2015. godini 

Saziv 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 25. travnja 2016. (ponedjeljak) u 19,00 sati

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg