hrenfrdehumkpt

22 sjednica OV

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalinovac u 2015. godini

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Općine Kalinovac

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalinovac za 2016. godinu

Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika i članova Vijeća za prevenciju Općine Kalinovac

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalinovac za razdoblje 2016. – 2019. godine

Suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana DV Bubamara Kalinovac za 2016. godinu

Suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za 2016/17. godinu

Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 14. lipnja 2016. (utorak) u 19,00 sati

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg