hrenfrdehumkpt

24. sjednica OV

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kalinovac

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

Odluka o otpisu potraživanja

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2017. godini

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2017. godini

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2017. godini

Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2016. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovac za 2017. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2016. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kalinovac za 2017. godinu

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU 

Suglasnost na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2017. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2018. i 2019. godinu

Suglasnost na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2016/17. godinu

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg