hrenfrdehumkpt

Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Općini Kalinovac, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta "Brižne žene Podravske" u okviru programa "ZAŽELI - program zapošljavanja žena".

Više detalja možete pronaći u privitku:

- Natječaj

- Privola

Naziv projekta: „Brižne žene Podravske“
UP.02.1.1.05.0237

Općina Kalinovac započela je s provedbom projekta „Brižne žene Podravske“.
Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Iz tog razloga, Općina Kalinovac kao prijavitelj projekta zajedno s partnerima Općinama Ferdinandovac, Novo Virje, Podravske Sesvete i Molve, obaveznim partnerima Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Đurđevac te PORE razvojne agencije Podravine i Prigorja, zaposlit će 18 žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2018. godini

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

ODLUKA O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – nabava cvijeća za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Kalinovac

ODLUKA o financiranju troškova smještaja u učeničkim domovima za učenike srednjoškolce s područja Općine Kalinovac za školsku godinu 2018/19.

ODLUKA o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt „Poboljšanje uvjeta bavljenja sportom kroz rekonstrukciju sportske građevine u Kalinovcu“

ODLUKA o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u projekt- "IZGRADNJA JAVNE GRAĐEVINE-DJEČJEG VRTIĆA U KALINOVCU“

ODLUKA o provedbi postupka jednostavne nabave robe-komunalno vozilo

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

SUGLASNOST na Financijsko izvješće DV Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

SUGLASNOST na Godišnje izvješće plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2017/18. godinu

SUGLASNOST na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2018/19. godinu

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za mjesec kolovoz 2018. godine

SAZIV 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 11. rujna 2018. (utorak) u 19,30 sati

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg