hrenfrdehumkpt

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog građevnog materijala-drvene građe javnom dražbom

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kalinovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije", broj 6/13) općinski načelnik Općine Kalinovac, 20. srpnja 2017. godine, donio je 

ZAKLJUČAK  o raspisivanju javnog natječaja za prodaju rabljenog građevnog materijala-drvene građe javnom dražbom

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg