hrenfrdehumkpt

Program potpora poljoprivredi na području Općine Kalinovac za 2018. godinu

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kalinovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke

županije” broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. donijelo je 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

- JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA

- OBRAZAC ZAHTJEVA UMJETNO OSJEMENJIVANJE

- IZJAVA UMJETNO OSJEMENJIVANJE

- IZJAVA O POTPORI MALE VRIJEDNOSTI UMJETNO OSJEMENJIVANJE  

- JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE EDUKACIJE, STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I SEMINARA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA S PODRUČJA OPĆINE KALINOVAC

- OBRAZAC ZAHTJEVA EDUKACIJE

- IZJAVA EDUKACIJE

- IZJAVA O POTPORI MALE VRIJEDNOSTI EDUKACIJE

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg