hrenfrdehumkpt

Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda na javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kalinovac u K.O. Kalinovac

Sukladno odredbama Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kalinovac u k.o. Kalinovac, koji je objavljen 28. rujna 2018. godine u Glasu Podravine i Prigorja te na službenoj internetskoj stranici Općine Kalinovac daje se

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU OTVARANJA PONUDA

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg