hrenfrdehumkpt

Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijavu koja ispunjavaja uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora.

Prijedlog liste prvenstva možete preuzeti ovdje.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene određene nerazvrstane ceste za koju Općina Kalinovac vodi Bazu podataka nerazvrstanih cesta.

Općina Kalinovac upućuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste i to: Ulica Kut, Ulica Ciglena i Bazjančev put.

JAVNI POZIV

POPIS SUSJEDNIH ČESTICA

Stranica 3 od 9

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg