hrenfrdehumkpt

Na temelju članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/16) i članka 44. Statuta Općine Kalinovac («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), općinski načelnik Općine Kalinovac 3. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU o dodjeli financijskih potpora projektima udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac u 2017. godini

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg