hrenfrdehumkpt

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka 29. Statuta Općine Kalinovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke

županije” broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. donijelo je 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

Stranica 2 od 9

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg