hrenfrdehumkpt

Donacije i sponzorstva

DONACIJE U RAZDOBLJU 1.1. – 30.6.2017.

DONACIJE U RAZDOBLJU 01.07. – 31.12.2016.

DONACIJE U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 30.06.2016.

DONACIJE U RAZDOBLJU 01.07. – 31.12.2015.

Donacije u razdoblju od 1.1.-30.06.2015.

Donacije u razdoblju od 1.7.-31.12.2014.

Donacije u razdoblju od 1.1.-30.6.2014.

Donacije u razdoblju od 1.7.-31.12.2013.

Donacije u razdoblju od 1.1.-30.6.2013.

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg