hrenfrdehumkpt

2019.

Plan razvojnih programa za 2019. g.

Proračun Općine Kalinovac za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2019. godinu

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

- VODIČ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

 

2018.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu

 

Prijedlog Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

- OPĆI DIO / xls

- POSEBNI DIO / xls

- VODIČ ZA MJEŠTANE- OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

 

 

2017.

 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OPĆINE KALINOVAC U 2017. GODINI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE KALINOVAC NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

Nacrt Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

 

 

2016.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2016. - 30. LIPANJ 2016.

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

NACRT PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

2015.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

 

2014.

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

 

2013.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg