hrenfrdehumkpt

Savjetovanje o Nacrtu Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Nacrt Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

OBRAZAC sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o Nacrtu Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg