hrenfrdehumkpt

Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kalinovac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kalinovac

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kalinovac

OBRAZAC sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Kalinovac

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg