hrenfrdehumkpt

Savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine kalinovac za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu

 

Prijedlog Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

OPĆI DIO 

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE  PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju o Prijedlogu Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

 

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg