hrenfrdehumkpt

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

 

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za razdoblje 2017. – 2022. godine 

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju u svezi donošenja Plana gospodarenja otpadom

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg