hrenfrdehumkpt

Službeni akti

Procjena ugroženosti od požara Kalinovac 

Plan zaštite od požara 2018 - Općina Kalinovac

STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalinovac 

POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalinovac  

POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Kalinovac 

STATUT Općine Kalinovac

REGISTAR IMOVINE NA DAN 28.02.2018.

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg