Odluke Općinskog načelnika

 

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Kalinovac

 

Odluke Općinskog načelnika 2024.

- Plan upravljanja imovinom za 2024.

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Kalinovac u 2024. godini

 

Odluke Općinskog načelnika 2023.

Pravilnik o financiranju programskih sadržaja medija

Odluka o donošenju Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Općine Kalinovac za razdoblje 2021..- 2025. za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa 2023.

Izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023.

 

 

Odluke općinskog načelnika  2022.

- Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa 2022.

Izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku Općina Kalinovac

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.

Izvješće o provedbi provedbenog programa

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za lll. lzmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovacza 2021. godinu

- izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

- Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2021. godini

- izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2021. godini

 

Odluke općinskog načelnika  2021.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za 2020.god.

- Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2020. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2020. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2020. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2020. godini

- Izvješće o izvršenju programa građenja kom. infrastrukture na području općine Kalinovac u 2020. godini

- Izvješće o izvršenju programa održavanja kom. infrastrukture na području općine Kalinovac u 2020. godini

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Kalinovac

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kalinovac i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalinovac za 2021. godinu

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC ZA 2021. i 2022. GODINU

- Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Bubamara» Kalinovac 

 

************************************************************************* 

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2019. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2019. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2019. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2019. godini

- IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2019. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

PLAN upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalinovac za 2019. godinu

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za razdoblje 2017. – 2022. godine 

- PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

- PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU 

Odluku o dodjeli financijskih potpora projektima koje provode udruge na području Općine Kalinovac u 2016. godini

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg