Općinsko vijeće

Općinski vijećnici u mandatu od 2021.-2025. god.

Predsjednik vijeća: Ivan Patačko (HDZ)

Potpredsjednik: Franjo Dautanec (HDZ)

 

Vijećnici:

 1. Ivan Patačko (HDZ)
 2. Franjo Dautanec (HDZ) 
 3. Milan Golubić (HDZ) 
 4. Neven Golubić (HDZ) 
 5. Goran Rončević (HDZ) 
 6. Martin Milek (HDZ) 
 7. Danijel Moslavac (Grupa birača)
 8. Mladen Orešić (Grupa birača)
 9. Martina Carek (Grupa birača)

 

Općinski vijećnici u mandatu od 2017.-2021. god. 

Predsjednik vijeća: Mirko Kovačev, dipl.ing.

Potpredsjednik: Franjo Dautanec

Vijećnici:

 1. Marijan Horvat (HDZ)
 2. Mirko Kovačev (HDZ)
 3. Darko Paviša (HDZ)
 4. Branko Sobota (HDZ)
 5. Mirjana Bazijanec (HDZ)
 6. Željko Brček (Grupa birača)
 7. Vlasta Golub (Grupa birača)
 8. Mladen Orešić (Grupa birača)
 9. Damir Grgec (SDP-HSLS)
 10. Željko Barić (SDP-HSLS)
 11. Franjo Dautanec (HSS)

IMG 2766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinski vijećnici u mandatu od 2013.-2017. god.

Predsjednik vijeća-Mirko Kovačev

Potpredsjednik-Branko Lovrak

Vijećnici:

1. Mirko Kovačev - HDZ

2. Darko Paviša - HDZ

3. Branko Lovrak- HDZ

4. Slavko Rajčić - HDZ

5. Antun Lučić - HDZ

6. Andrija Puhač - HDZ

7. Martin Milek - HDZ

8. Damir Grgec - SDP-HSLS

9. Željko Gelo - SDP-HSLS

10. Tomislav Erdelec - SDP-HSLS

11. Franjo Dautanec - HSS

IMG 4260

 

Općinsko poglavarstvo, uprava i vijećnici u mandatu od 2009.-2013. god.

HDZ:

1) Mirko Kovačev; S. Radića 40.
2) Darko Paviša; Kolodvorska 34.
3) Branko Međurečan; Dravska 37.
4) Branko Aurer; Kolodvorska 133.
5) Branko Lovrak; Dravska 30.
6) Slavko Rajčić; Kolodvorska 67.
7) Antun Lučić; M. Gupca 19.
8) Valentina Lacković; Dravska 11.

SDP:

9) Tomislav Periša; Dravska 94.

HSS:

10) Franjo Dautanec; Kolodvorska 118a.

HSLS:

11) Mijo Sobota; Grgura Karlovčana 28.

2009 vijece konst sjed 8vijece2

Vijećnici Općine na slici: Mijo Sobota, Franjo Dautanec, Tomislav Periša, Slavko Rajčić, Branko Aurer, Valentina Lacković, Mirko Kovačev, Darko Paviša, Antun Lučić, Branko Lovrak, nedostaje: Branko Međurečan

 

 

Funkcije dužnosnika izbornog mandata za 2009.-2013.

- od svibnja 2009. godine u mandatu do 2013. godine za načelnika Općine Kalinovca izabran je Branko Sobota, a za zamjenika općinskog načelnika Milan Marijan

- 08. lipnja 2009. godine na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kalinovac konstituirano je novo Općinsko vijeće Općine Kalinovac. U mandatu do 2013. godine članovi vijeća su: predsjednik Općinskog vijeća Mirko Kovačev, potpredsjednik Općinskog vijeća Branko Aurer, te članovi Općinskog vijeća: Darko Paviša, Branko Međurečan, Branko Lovrak, Slavko Rajčić, Antun Lučić, Valentina Lacković, Tomislav Periša, Franjo Dautanec i Mijo Sobota.

- 08. lipnja 2009. godine na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kalinovac izabrani su članovi Odbora za Statut i Poslovnik - predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik Valentina Lacković i članovi Branko Lovrak i Franjo Dautanec

- 08. lipnja 2009. godine na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kalinovac izabrani su članovi Odbora za financije i Proračun - predsjednik Odbora za financije i Proračun Mirko Kovačev i članovi Darko Paviša i Mijo Sobota

2009 vijece konst sjed 12sjednica

 

 

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

 

 

 

predst u zupaniji

 

 

Predstavnici Općine Kalinovac

i Koprivničko-križevačke županije

 

 

 

 

 

 

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg