Proračun

 

2024.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

- OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024.

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2023.

- BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2023. 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2023.

- PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2024. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2024. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

 

 

2023.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2023.

VODIČ UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.09.2023.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

VODIČ UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU

- KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2023.

- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2023.

VODIČ ZA MJEŠTANE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

VODIČ ZA MJEŠTANE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU 

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.

 

- PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE  PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

- VODIĆ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

 

 

2022.

KONSOLIDIRANO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022.-31.12.2022.

BILJEŠKE UZ KONSOLIDACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022.- 31.12.2022.

- III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2022.

POLUGODIŠNJI OZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2022.

- I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalinovac za 2021. godinu

Financijski izvještaj Općine Kalinovac za razdoblje 01.01. do 31.03.2022.

Proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

- Plan razvojnih programa za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu

- Obrazloženje proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu 

- Prijedlog proračuna Općine Kalinovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

- Vodič za mještane uz proračun Općine Kalinovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

 

2021.

- Konsolidirano financijsko izvješće Općine Kalinovac za razdoblje do 01.01.2021.-31.12.2021.

GODIŠNJE IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PORORAČUNA ZA 2021.- SLUŽBENI GLASNIK

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021.xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2021.xls

- II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

- II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2021.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021..xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021..xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2021..xls

- I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

- I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalinovac za 2020.

-Proračun Općine Kalinovac za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2021. godinu

Plan razvojnih programa za 2021. g.

- VODIČ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

 

2020.

Konsolidirano financijsko izvješće Općine Kalinovac na dan 31.12.2020.

Financijsko izvješće Općine Kalinovac za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

II. IZMJENE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

- Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kalinovac za 2020. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje do 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

Financijski izvještaj za razdoblje do 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalinovac za 2019.

Financijski izvještaj za razdoblje do 01. siječnja do 31. ožujka  2020. godine

Proračun Općine Kalinovac za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2020. godinu

Plan razvojnih programa za 2020. g.

- VODIČ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

 

2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

- KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU

- Bilješke uz Konsolidirane Financijske izvještaje za 2019. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU

- Bilješke uz Financijske izvještaje za 2019. godinu

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalinovac za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

Plan razvojnih programa za 2019. g.

Proračun Općine Kalinovac za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2019. godinu

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

- VODIČ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

 

2018.

- KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

- Bilješke uz Konsolidirane Financijske izvještaje za 2018. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

- Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018. godinu

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu

 

Prijedlog Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

- OPĆI DIO / xls

- POSEBNI DIO / xls

- VODIČ ZA MJEŠTANE- OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

 

 

2017.

 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OPĆINE KALINOVAC U 2017. GODINI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE KALINOVAC NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

Nacrt Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

 

 

2016.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2016. - 30. LIPANJ 2016.

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

NACRT PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

2015.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

 

2014.

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

 

2013.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg